Farlig kurva till vänster


Farlig för flera kurva till höger


Farlig kurva till vänster


Farlig för flera kurva till höger


Smalnande väg (höger)


Smalnande väg (vänster)


Flera ojämn väg


ojämn väg


grop ojämn väg


Varning för stenras (vänster)


Varning för stenras (höger)


Varning för Rådjur


Varning för kor


Varning för hästar


Varning för älg


Varning för get


Varning för vildsvin


flygtrafiken


sidovind (höger)


sidovind (vänstar)


Mötande trafik


Tunnel framför


svag vägkant


vägkorsning


Farlig korsning


Farlig korsning (vänstar)


Farlig korsning (höger)


Varning för cirkulationsplats


Långsamtgående fordon


Fordon med förspänt dragdjur


Varning för terrängskotertrafik


Varning för kö


Järnvägskorsning med bommar


Järnvägskorsning utan bommar


korsning med spårväg


Huvudled upphör


Varning för flerfärgssignal


Varning för bro


Varning för annan fara


Cyklande och mopedförare


Varning för djur


Varning för stenskott


Avsmalnande väg


Varning för stigning


Varning för övergångsställe


Varning för ridande


Vägarbete


Varning för nedförslutning


Varning för slirig väg


Varning för skidåkare


Varning för gående


Varning för barn


Varning för kaj


Varning Pingvinen


Slut på sträcka med vägarbete


Livsfarlig ledning


Särskild varningsanordning