Mittlinje och varningslinje

Information

Mittlinje eller körfältslinje

Kantlinje

Varningslinje

Cykelfältslinje

Reversibelt körfält

Heldragen linje

Spärrområde

Mittlinje eller körfältslinje och heldragen linje

Varningslinje och heldragen linje

Stopplinje

Väjningslinje

Övergångsställe


Cykelpassage eller cykelöverfart

Farthinder

Förberedande upplysning om väjningsplikt eller stopplikt

Rörelsehindrad

Körfältsbyte

Förbud mot att stanna och parkera

Förbud mot att parkera

Förbud mot att stanna och parkera eller att parkera

Uppställnings­plats

Gång – och cykelpil

Cykel

Gående

Buss

Stopp

Hastighet

Vägnummer

Ändamålsplats