en poliskontrollpunkt med avståndet

  • Polisen signalerar

    Stopp Stopp Stopp Minska hastigheten Kör fram Förberedande upplysning om kontroll Minska hastigheten Kör in till vägkanten och stanna framför…

    Read More »