En oskyddad järnvägskorsning med en barriär

  • Järnvägssignaler

    Kryssmärke   Flera kryssmärke järnvägskorsning med bommar järnvägskorsning utan bommar Vit ljus Rött blinkande ljus- stopp Avstånd till plankorsning 1…

    Read More »