För att utvärdera färdigheter och kunskap relaterade till säkerhet inom ramen för taxilegitimation kan frågorna omfatta olika ämnen relaterade till personlig säkerhet och passagerarsäkerhet. Här är några exempel på frågor om säkerhet:

 1. Passagerarsäkerhet:

  • Hur säkrar du passagerarna korrekt i taxin för att undvika skador under resan?
  • Vilka åtgärder bör vidtas för att säkerställa passagerarnas bekvämlighet under körningen?
 2. Hjälp vid nödsituationer:

  • Vilka åtgärder bör en taxiförare vidta vid en olycka?
  • Hur kan du tillhandahålla första hjälpen i nödsituationer för passagerarna om det behövs?
 3. Säkerhet under resan:

  • Hur bibehåller du säker körning och undviker riskabla beteenden under resan?
  • Vilka åtgärder kan vidtas för att minska riskerna för olyckor under körningen?
 4. Fordonskontroll och underhåll:

  • Hur kontrollerar du fordonets säkerhet innan du påbörjar en resa?
  • Vilket regelbundet underhåll är nödvändigt för att säkerställa passagerarnas säkerhet?
 5. Hantering av passagerare i nödsituationer:

  • Hur interagerar du effektivt med passagerarna vid nödsituationer som panik eller akut medicinsk nödsituation?
  • Vilka steg bör tas för att vägleda och lugna passagerarna under nödsituationer?
 6. Hantering av den allmänna miljön:

  • Hur undviker du farliga situationer och hanterar utmaningar som kan uppstå i stadsmiljön eller på trafikerade vägar?
  • Vilka försiktighetsåtgärder bör vidtas för att förbättra personlig säkerhet i arbetsmiljön?

Dessa frågor syftar till att bedöma förarens förmåga att upprätthålla säkerheten för både passagerare och sig själv under olika förhållanden.