Du har väjningsplikt


Huvudled

Övergångsställe


Cykelöverfart

Mötande trafik har väjningsplikt

Väjningsplikt


Väjningsplikt mot mötande trafik


Stopplikt

Huvudled upphör