Stopp

Stopp

Stopp

Minska hastigheten

Kör fram

Förberedande upplysning om kontroll

Minska hastigheten

Kör in till vägkanten och stanna framför polisfordonet

Följ efter och stanna bakom polisfordonet när detta stannar

Minska hastigheten

kontroll