För att förstå frågor relaterade till lagstiftning måste vi ta upp olika ämnen som rör trafiklagar och föreskrifter som gäller för taxikörning. Här är några exempel på frågor som kan ställas i ett teoretiskt prov för taxilegitimation:

 1. Kategorier och tillstånd:

  • Vad är de olika körkortsklasserna och vad krävs för att få en taxilegitimation?
  • Vilka begränsningar och krav gäller för varje körkortsklass som är relaterad till taxikörning?
 2. Trafiklagar och vägregler:

  • Vad är den maximala tillåtna hastigheten för en taxi på motorvägen?
  • Vilka är de grundläggande reglerna för att ge företräde för en taxi i en rondell?
 3. Passagerarsäkerhet och etik:

  • Hur säkerställer du passagerarnas säkerhet under en resa?
  • Vilka etiska riktlinjer bör en taxiförare följa vid hantering av kunder?
 4. Körteknik och hantering:

  • Hur använder du navigationsutrustning korrekt under taxikörning?
  • Vilka åtgärder bör vidtas vid körning under ogynnsamma väderförhållanden?
 5. Olyckor och första hjälpen:

  • Vad bör du göra om du är inblandad i en trafikolycka som taxiförare?
  • Vilka grundläggande första hjälpen-åtgärder bör du vidta vid behov?
 6. Fordonsskötsel:

  • Vilka är de rekommenderade intervallen för fordonssyn och underhåll för taxibilar?
  • Hur rapporterar du tekniska problem eller brister i fordonets säkerhet?
 7. Lokala lagar:

  • Vad säger lokal lagstiftning om användning av taxametrar och taxiprissättning?
  • Hur påverkar lokala stadgar och förordningar taxiförare och deras verksamhet?

Dessa frågor är bara exempel, och de faktiska frågorna kan variera beroende på lokala lagar och säkerhetskrav. Det är viktigt att sökanden är väl förtrogna med lokala lagar och föreskrifter som styr taxikörning i det relevanta området.