Huvudväg till höger

Efter skylten

Avstånd till stopplikt

Fri bredd

Totalvikt

Till höger

Tunnelkategori

Nedsatt syn

Nedsatt hörsel

Innan och efter

Till vänster

Utsträckning

Tidsangivelse

Tillåten tid för parkering

Parkeringsskiva

Tillåten tid för parkering

Boende

Parkeringsbiljett

Avgift

Laddplats

Vägbom